Töölöntorin ympäristösuunnitelma

Töölöntorin ympäristösuunnitelma liittyy kaupunkisuunnitteluviraston pyrkimykseen muuttaa Helsingin Töölöntorin alueen liikennejärjestelyjä niin, että tuolloin hankalana ja tiiviiseen kaupunkiympäristöön sopimattomana pidetty kiertoliittymä muutettaisiin valo-ohjatuksi T-liittymäksi. Tulevan järjestelyn tavoitteena oli parantaa Töölöntorin jalankulkuympäristöä ja liittää torin ohitse kulkeva raitiotie aiempaa tiiviimmin torialueeseen. Torilla aiemmin päätepysäkkiä pitänyt linja 5 oli jo poistettu liikenteestä.

Uusien liikennejärjestelyjen tueksi kaupunkisuunnitteluvirasto pyysi minua laatimaan torialueesta ympäristösuunnitelman, joka perustuu uusiin liikennejärjestelyihin ja parantaa toriympäristön toimivuutta ja laatua. Tilaajana toimi arkkitehti Bosse Österberg kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Suunnitelma laadittiin yleissuunnitelmatasoisena ja se valmistui vuoden 1987 alussa. Suunnitelmaa esiteltiin laajasti julkisuudessa ja se herätti laajaa keskustelua. Pääosin vastaanotto oli myönteistä, mutta muutamat arkkitehdit leimasivat suunnitelman suoralta kädeltä huonoksi ”merkonomidesigniksi”. Se kuvaa hyvin ajankohdan asenteita Suomessa, jossa ei tunnettu alan kansainvälistä kehitystä ja esim. muiden Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan kävelykatuhankkeita pidettiin yleisesti huonon maun osoituksena.

Töölöntorin perusparantaminen oli Helsingin kaupungin rakennusviraston hankelistalla koko sen ajan, jolloin työskentelin rakennusvirastossa (1991 – 2003). Koska alueen perusparantamiseen ei ollut muita paineita, kuin ympäristön laadun ja toimivuuden nostaminen, niin hanke jouduttiin siirtämään toistuvasti kuten myös Kauppatorin ja Hietalahden torin parantaminen. Vuoteen 2015 mennessä alueella ei ole tehty merkittäviä muutoksia ja odotellessa myös mielipiteet kiertoliittymistä kaupunkialueilla ovat muuttuneet suopeammiksi.