Jatkoonpääsy

Suunnittelukilpailu oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa työt tuli esittää enintään kolmella A2-kokoisella planssilla. Päätimme tehdä kolme planssia, joista ensimmäisessä esittelimme tulevaisuuden yhteiskunnan ja elinympäristön, toisessa asunnon, ja vasta viimeisessä planssissa näyttäisimme itse kilpailuehdotuksemme.

Kilpailun tuomaristo valitsi ensimmäisen vaiheen ehdotuksista kahdeksan kappaletta toiseen vaiheeseen. Kun tieto jatkoonpääsystämme tuli, tiesimme, että mahdollisuutemme kilpailussa paranivat. Toisessa vaiheessa asetimme tavoitteeksi tehdä työn niin hyvin, että ainoastaan poikkeuksellinen maailmankuvan valinta voisi viedä meiltä voiton.