Sairaalaelektroniikkaa

Pekka Wikström oli yksi sairaalaelektroniikkalaitteiden muotoilun uranuurtajista 1970-luvun alussa. Hän työskenteli parinkymmenen vuoden ajan Kone Oy:n instrumenttitehtaalla sairaalalaitteiden tuotekehitysryhmässä. Wikström luonnehti muotoilijan roolia tuotekehitysryhmän jäsenenä seuraavasti:

”Sairaalalaitteiden suunnittelussa muotoilijan tärkeimmät tehtävät ovat rakennesuunnitteluun osallistuminen alusta lähtien sekä myös tuotantoteknisiin ja materiaalivalintoihin osallistuminen. Ergonomia eli oikea mitoitus suhteessa ihmiseen on tärkeää kuin myös esteettinen suunnittelu. Muotoilijalle kuuluvat myös tuotegrafiikka, tuotepaperien teko, käyttö- ja huolto-ohjeiden laatiminen, pakkausten suunnittelu ja näyttelysuunnittelu maailmanlaajuisesti.”

Sairaalalaitteiden suunnittelu tarjosi haasteita muotoilijan työhön. Wikström piti alaa yhtenä Suomen suurimmista ja vaikeimmista, sillä sen kehitys oli erittäin nopeaa. Potilasvalvontalaitteiston kehittyminen oli tästä esimerkkinä:

”Aluksi esimerkiksi potilasvalvontalaitteiston muodosti seitsemän erillistä konetta, joista jokaisesta lähti omat impulssiratansa potilaaseen. Viidessä vuodessa koko laitteisto oli uudessa muodossa. Suunnittelussa ja tuotekehittelytyössä Kone Oy:n instrumenttitehtaan laitteistoa kehitettiin niin, että se on nyt samassa kotelossa. Valvontalaitteen näyttöruudusta lääkäri pystyy entistä nopeammin tekemään diagnoosin. Tämä muotoilutyö vaatii ulkonaisesti selkeän laitteen sisuksiin muotoilusuunnitelman, jotka kanavineen ja mutkineen ovat kuin ihmisen sisikuntaa.”