Tarkkuusilmapistooli

Suomalainen keksijä oli ideoinut tarkkuusilmapistoolin, joka vastamäntäperiaatteella oi saatu rekyylittömäksi. Tehtävänäni oli veistää aseeseen tukki ja antaa sille myyvä ulkomuoto. Metalliosat valmisti Sako Oy. Prototyyppejä valmistui kaksi eri tehoista mallia. Olympiatasoinen ampuja testasi aseet hyvin tuloksin. Myöhempi arvoanalyysi osoitti aseen valmistamisen kaupallisesti liian kalliiksi, jolloin luovuttiin suomalaisen valmistajan etsimisestä. Ulkomaiset valmistajat ovat patenttia kiertäen tuoneet markkinoille samantapaisen ilma-aseen.