Kasvienkasvatusyksikön tarina

Muotoilutarina kertoo kahden Taideteollisen korkeakoulun teollisen muotoilun opiskelijan Touko Korhosen ja Simo Puintilan osallistumisesta Habitare-huonekalusuunnittelukilpailuun vuonna 1999. Tarina perustuu Korhosen ja Puintilan kirjoittamaan projektiportfolioon, jossa he kuvaavat kokonaisvaltaisen muotoiluprosessin etenemistä ensimmäisistä ideoista koko suunnittelukilpailun voittoon.

Kilpailun aihe

TUTUSTU

Tulevaisuuden asuminen

TUTUSTU

Huonekalun suunnittelu

TUTUSTU

Jatkoonpääsy

TUTUSTU

Prototyypin toteutus

TUTUSTU

Tiedon kierto

TUTUSTU

Voitto

TUTUSTU