Aineistot luotettavasti talteen  

Designarkisto kerää ja säilyttää pysyvästi suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun liittyviä asiakirjoja ja esineitä. Arkiston tavoitteena on edistää muotoilun tutkimusta ja turvata suomalaista muotoilua koskevan historiatiedon säilyminen myös tulevaisuuden tiedontarpeisiin. Lahjoittamalla aineistojaan Designarkistoon suunnittelija saa omat työnsä luotettavasti talteen ja on mukana turvaamassa suomalaisen muotoiluperinnön säilymistä ja tutkimusta. Muotoiluaineistojen tallettaminen Designarkistoon on lahjoittajalle maksutonta. 

Arkistoon voivat aineistojaan lahjoittaa muotoilun ja visuaalisen viestinnän alalla toimivat suunnittelijat, muotoilualan yritykset ja järjestöt. Aineistot voivat olla mitä tahansa suunnitteluprosessin aikana syntynyttä asiakirja-, kuva- ja piirustusaineistoa sekä pienimuotoisia esineitä. Materiaalia vastaanotetaan sekä fyysisessä että sähköisessä muodossa.

Designarkisto avustaa tarvittaessa aineistojen valinnassa ja muissa siirtoon liittyvissä vaiheissa. Kaikki vastaanotetut materiaalit järjestetään, luetteloidaan sekä säilytetään pysyvästi ja luotettavasti. Aineistojen tutkimus- ja muunlainen käyttö arkistossa tapahtuu aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa aineistolahjoittajan kanssa voidaan sopia myös muista käyttöehdoista. Arkistoon lahjoitetut aineistot säilyvät edelleen myös lahjoittajan omassa käytössä, ja hän voi esimerkiksi lainata asiakirjoja haluamaansa paikkaan tai voimme lähettää ne hänelle sähköisesti. 

Lataa tästä Ohjeet aineistolahjoittajalle.

Lataa tästä Designarkiston esite. 

Haluatko lahjoittaa aineistoja Designarkistoon? Ota yhteyttä: designarkisto(at)elka.fi, p. 044 321 3424