Hitech-tuotteiden markkinoinnissa muotoilu on avaintekijä

Muodon ja käyttöominaisuuksien lisäksi potilasvalvontalaitteiden suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota käyttöliittymien suunnitteluun. Informaation on oltava selkeää ja yksiselitteistä, jotta hoitohenkilökunta kriittisissäkin tilanteissa pystyy toimimaan nopeasti ja oikein.

Uuden hitech-tuotekonseptin markkinoinnissa muotoilu on oleellinen tekijä. Kilpailutilanteessa toimiva ja tarkoituksenmukainen muotoilu auttaa erottumaan muista saman teknologiatason tuotteista. Muotoilu on erottamaton osa tuotekehitystä. Mitä aikaisemmin muotoilija on mukana tuotekehitysprosessissa, sitä parempia tuotekonsepteja syntyy. Materiaali-, rakenne- ja kokoonpanoratkaisut vaikuttavat muotoiluun, tehty muotoilupäätös toisaalta teknisiin ratkaisuihin. Hyvä muotoilu ottaa huomioon tuotannolliset ja valmistustekniset tekijät. Hitech-tuotannossa toimiva alihankintaverkosto on ensiarvoisen tärkeä. Muotoilija neuvottelee kaikissa projekteissa päämiehensä lisäksi useiden alihankkijoiden kanssa.