Kivikunta-kalustesarja

Vuonna 2001 olin virkavapaana Helsingin kaupungin rakennusvirastosta valtion 1-vuotisen taiteilija-apurahan turvin. Tänä aikana kehittelin uutta kokonaan kivirakenteista kalustesarjaa, joka oli ollut pitkään mielessäni. Tällöin sain idean Kivikunta-kalustesarjasta ja laadin siitä piirustukset ja pienoismallit.

Tarjosin suunnitelmaa Lemminkäinen Oy:lle, joka oli ottanut betonin rinnalle luonnonkiven sekä päällystetuotteiden että kalusteiden valmistuksessa. Lemminkäisellä todettiin, että heillä ei ole ehdotettujen tuotteiden valmistukseen soveltuvaa konekantaa, mutta he ilmoittivat, että tarvittava jyrsinlaite on Peipohjan Kiviveistämöllä. Olin yhteydessä Peipohjan Kiviveistämöön ja sovimme tuotteiden prototyyppien valmistuksesta siellä. Penkkielementeistä ja pöydästä valmistettiin pieni koesarja ja Kotkan kaupunki hankki tuotteet sijoitettaviksi Kotkaan. Penkkiympyrä sijoitettiin Kirkkopuistoon ja Penkki-pöytä ryhmä rantapuistoon, josta se siirrettiin myöhemmin Sapokanniemeen.

Tuotteiden valmistus onnistui hyvin ja teimme Peipohjan Kiviveistämön kanssa sopimuksen niiden valmistuksesta ja mallioikeuden siirtymisestä valmistajalle. Peipohjan Kiviveistämössä tapahtuneiden henkilövaihdosten takia sarjan valmistus ei kuitenkaan koskaan alkanut. Uusille henkilöille ei myöskään välittynyt tieto sopimuksesta, jonka mukaan kaikki oikeudet palaavat suunnittelijalle, ellei valmistusta aloiteta kahden vuoden sisällä sopimuksen solmimisesta. Koska näin ei tapahtunut, niin irtisanoin sopimuksen neljän vuoden kuluttua sen kirjoittamisesta.