Metos Oy:n suurkeittiölaitteet

Metos Oy:n suurkeittiölaitteiden suunnitteluprojektin alussa muotoilija teki analyysin päämiehen tuotteiden asemasta kilpailukentässä ja ehdotuksen tulevan tuotannon suuntaviivoiksi. Perustettiin työryhmä, joka muodostui yrityksen johdon, markkinoinnin, tuoteryhmien, tuotekehityksen ja tuotannon edustajista. Työryhmä työskenteli puolen vuoden ajan tuotannon suuntaviivojen määrittelemiseksi. Työn tuloksena syntyi Design-guide, joka määritteli tulevan tuotannon pääsuuntaviivat.

Varsinainen tuotekehitys ja muotoilu toteutettiin seitsemän vuoden aikana tuoteryhmittäin käsittäen koko tuotevalikoiman. Tuoteryhmiä ovat uunit, leivinuunit, painekeittimet, liedet, paistinpannut, padat, pesukoneet, tunnelipesulinjat ja jakelukalusteet. Tuotannonaloilla, joissa tuotteiden elinkaari on pitkä ja yrityksen tuotevalikoima laaja, voidaan yrityksen yhtenäinen tuotepolitiikka toteuttaa vain kaikkien osa-alueiden sitoutumisella yhteiseen muotoiluohjelmaan.