Porkkalan palauttamisen muistomerkki

Vuonna 2006 tuli kuluneeksi 50 vuotta Porkkalan vuokrasopimuksen päättymisestä ja alueen luovuttamisesta takaisin suomalaisille 11 vuoden Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen. Espoon kaupunki halusi asettaa tapauksen johdosta muistomerkin Kivenlahden sillan lähistölle, jossa oli vuokra-aikana valtakunnan raja portteineen. Koska asialla oli kiire, niin esimerkiksi suunnittelukilpailu ei tullut kysymykseen ja Espoon kaupunki tilasi muistomerkin suunnittelun suoraan minulta, koska kaupungilla oli puitesopimus Sito Oy:n kanssa.

Laadimme muistomerkkisuunnitelman yhdessä Timo Uralan kanssa. Muistomerkin esikuvaksi otettiin kunniaportti, jollaisia vuokralaiset olivat pystyttäneet alueelle vuokra-aikana useita. Kunniaportit purettiin pääosin heti vuokra-ajan päätyttyä, koska ne venäjänkielisine teksteineen muistuttivat vuokra-ajasta. Porttiaihe sai kannatusta eri osapuolilta, joihin kuului mm. puolustusvoimat, rajavartiolaitos, Espoon ja Kirkkonummen kunnat ja monet museot.

Muistomerkki paljastettiin 6.1.2006 tilaisuudessa, jonka avasi silloinen pääministeri Matti Vanhanen.

Porkkalan palauttamisen muistomerkki Espoon Kivenlahdessa