Sähköteknisen teollisuuden kokoonpanojärjestelmä

G.W. Sohlberg Oy:n teollisuuskalustetehtaassa Jyväskylässä tehtiin vuonna 1980 päätös kehittää uusi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden lyhyisiin tuotantosarjoihin soveltuva ja ergonomialtaan ylivoimainen kalustejärjestelmä. Kehitystehtävän toteutti työryhmä, jonka muodostivat tilaajan tuotekehitysryhmä, tuotantotalouden konsultti ja ergonomia-asiantuntijana muotoilija.

Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ergonomiaan, mitoitukseen, työntekijäkohtaisiin säätöihin ja tuotekohtaisiin muuntelumahdollisuuksiin sekä tuotantotalouteen; joustavaan sarjavaihteluun, toimivaan tehdas-lay-outiin ja läpimenoaikojen lyhentymiseen sekä yleisesti tehdassalin viihtyvyyden ja esteettisen tason nostoon.

Projekti kesti noin vuoden ja sen aikana pyrittiin säännöllisesti mittaamaan kehitystyön jokaisen vaiheen tilanne erilaisilla ergonomian ja työtutkimuksen mittareilla. Uusi teollisuuskalustamisen konsepti vaati erityisen tuotannon ja markkinoinnin sekä vientiyritysten ergonomisen ja tuotantotaloudellisen koulutuspaketin luomisen sekä koulutuksen järjestämisen. GWS siirtyi tämän uuden konseptin turvin pohjoismaisesta viennistä Euroopan markkinoille, mm. Englantiin, Ranskaan ja Saksaan.