Sanna Simolan kokoelma

Tunnetko teolliset muotoilijat -kirjan kansikuva.

Arkisto sisältää TunneTKO teolliset muotoilijat -kirjaa varten tehdyt teollisten muotoilijoiden haastattelut. Kirja on Sanna Simolan ja Marjukka Mäkelän toimittama TKO ry:n juhlakirja. Haastatellut muotoilijat ovat Eero Rislakki, Hannu Kähönen, Jukka Juutilainen, Heikki Metsä-Ketelä, Börje Rajalin, Jorma Vennola, Juhani Salovaara, Tapani Hyvönen, Jussi Ahola, Antti Siltavuori, Barbro Kulvik, Kirsi Svärd, Pekka Toivanen, Ilona Törmikoski, Pekka Wikström, Jorma Pitkonen, Raimo Nikkanen, Reijo Markku, Risto Väätänen, Eljas Perheentupa, Veikko Kamunen ja Turkka Keinonen. Haastattelijoina ovat Susanna Aaltonen ja Maija Mäkikalli.

Haastattelut ovat arkistossa sähköisessä muodossa sekä äänitiedostoina että litteroituina tekstitiedostoina. Katso tästä arkiston luettelo.