Designarkiston muotoiluviikkojen materiaalit

03.10.2023

Designarkiston syyskuisten muotoiluviikkojen materiaalit löytyvät nyt Muotoilukasvatus-osiosta: https://designarkisto.fi/palvelut/muotoilukasvatus. Materiaalit koostuvat Yhteiskehittämisen ja Tuotteen muotoilu -työpajojen luennoista ja harjoitustehtävistä, opettajan ohjeista sekä Muotoilijan saappaissa -näyttelystä. Yhteiskehittämisen työpaja soveltuu erityisesti peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Kukin luokka-aste käsittelee aihetta oman ikätasonsa mukaisesti,  ja opettajan on  mahdollista varioida omalle ryhmälleen sopivia toteuttamistapoja. Tuotteen suunnittelu -työpaja taas on suunniteltu erityisesti peruskoulujen 1.–2. luokkien oppilaille, suomen kieltä opiskeleville ja erityisryhmille, mutta se on sovellettavissa myös muille luokka-asteille. Kaikki materiaalit ovat palvelumuotoilija Sari Sihvon laatimia ja niitä voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi koulujen kuvataiteen oppitunneilla.