Muotoilukasvatustyöpajat ja muotoilukasvatusmateriaalit

Muotoilukasvatustyöpajat

Muotoilukasvatus on tärkeä osa Designarkiston toimintaa. Arkistossa järjestetään koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja muotoilukasvatustyöpajoja, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan muotoiluun arkiston aineistojen ja erilaisten harjoitustehtävien kautta.

Haluatko ilmoittaa ryhmäsi muotoilutyöpajaan? Kysy lisätietoja: designarkisto(at)elka.fi

 

Muotoilukasvatusmateriaalit

Designarkiston muotoiluviikkojen materiaalit syksy 2023

Designarkisto järjesti syyskuussa 2023 mikkeliläisille koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille muotoilupajoja, joiden aiheena olivat yhteiskehittäminen ja tuotteen suunnittelu. Tähän on koottu muotoilupajojen ohjaajan, palvelumuotoilija Sari Sihvon laatimat luennot ja harjoitustehtävät sekä opettajan ohjeet. Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi koulujen kuvataiteen oppitunneilla.

LATAA (pdf) Opettajan opas
Muotoilupajojen materiaaleihin tutustuminen kannattaa aloittaa Opettajan oppaasta. Siitä löytyvät ohjeet sekä Yhteiskehittämisen työpajaan että Tuotteen suunnittelu -työpajaan.
LATAA (pdf) Muotoilijan saappaissa -näyttely
Muotoilijan saappaissa -näyttely tutustuttaa oppilaat eri muotoilualoihin Designarkiston aineistojen avulla.

LATAA (pdf) Yhteiskehittämisen työpajan luento ja harjoitustehtävät
Yhteiskehittämisen työpaja soveltuu erityisesti peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille. Kukin luokka-aste käsittelee aihetta oman ikätasonsa mukaisesti, ja opettajan on mahdollista varioida omalle ryhmälleen sopivia toteuttamistapoja. Tähän työpajaan liittyvät nämä alla olevat tulostettavat lisämateriaalit:
LATAA (pdf) Toimintakortit
LATAA (pdf) Lootuskukka
LATAA (pdf) Unelmatilat

LATAA (pdf) Tuotteen suunnittelu -työpajan luento ja harjoitustehtävät
Tuotteen suunnittelu -työpaja soveltuu erityisesti peruskoulujen 1.–2. luokkien oppilaille, suomen kieltä opiskeleville ja erityisryhmille. Materiaali on kuitenkin sovellettavissa myös muille luokka-asteille.

Designarkiston muotoiluviikon materiaalit syksy 2022

Syyskuussa 2022 järjestettiin mikkeliläisille koululaisille suunnattu Designarkiston muotoiluviikko, jonka teemana olivat luovuus ja innovaatiot. Viikon aikana oppilaat pääsivät Luova mieli -muotoilupajoissa harjoittelemaan, kuinka luovuutta ruokitaan ja miten innovaatioita syntyy. Tässä muotoiluviikon ohjaajan, muotoilija Heidi Huovisen laatima luento ja harjoitustehtävät sekä opettajan ohjeet. Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää esimerkiksi koulujen kuvataiteen oppitunneilla.

LATAA (pdf) Luento ja harjoitustehtävät

LATAA (pdf) Opettajan ohjeet

Designarkiston muotoilukasvatuksen verkkomateriaali

Designarkiston muotoilukasvatuksen verkkomateriaali tarjoaa apuvälineen muotoilun opetukseen. Materiaali on suunniteltu erityisesti peruskoulujen 3.–9. luokkien opetukseen. Sitä voidaan kuitenkin hyödyntää myös muilla luokka-asteilla ja koulun ulkopuolisessa opetuksessa esimerkiksi johdatusluentoina muotoilun eri osa-alueisiin. Muotoilukasvatusmateriaali sopii erityisesti kuvataiteen ja käsityön oppitunneille, mutta se soveltuu käytettäväksi myös esimerkiksi yhteiskuntaopin ja äidinkielen tunneilla.

Muotoilukasvatusmateriaali koostuu Open oppaasta, luennoista ja muotoilutehtävistä sekä tulostettavista lisämateriaaleista ja tehtäväpohjista. Open oppaasta löytyvät ohjeet muotoilukasvatusaineiston käyttöön. Kuuteen eri teemaan liittyvät luento-osuudet johdattavat oppilaat valittuun aiheeseen ja muotoilutehtävien avulla päästään käytännön kautta kokeilemaan muotoilutaitoja. Tulostettavat lisämateriaalit ja tehtäväpohjat on tehty muotoilukasvatusaineiston tueksi, ja niitä voidaan hyödyntää muotoilutehtävissä.

Designarkiston muotoilukasvatusmateriaalin suunnittelusta ja toteutuksesta on vastannut taiteen maisteri, muotoilija Tytti Vuorikari. Materiaalin pohjana toimivat Designarkiston ja Elkan laajat arkistomateriaalit. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita opetusmateriaalin käyttäjiltä. Antoisia muotoilukasvatushetkiä!

Ladattavat materiaalit

Open opas

Muotoilukasvatusmateriaaliin tutustuminen kannattaa aloittaa Open oppaasta. Se toimii apuna muotoilukasvatusmateriaalin käytössä.

LATAA (pdf) Open opas

Luennot ja tehtävät

Kuuteen eri teemaan liittyvät luento-osuudet johdattavat valittuun aiheeseen. Jokaisen luento-osuuden lopussa on muotoilutehtävä, jonka avulla oppilaat pääsevät käytännön kautta kokeilemaan muotoilutaitoja.

LATAA (pdf) Tuotemuotoilu

LATAA (pdf) Korumuotoilu

LATAA (pdf) Kuosisuunnittelu

LATAA (pdf) Logosuunnittelu

LATAA (pdf) Pakkausmuotoilu

LATAA (pdf) Palvelumuotoilu

Lisämateriaalit ja tehtäväpohjat

Muotoilukasvatusaineiston tueksi on tehty lisämateriaaleja ja tehtäväpohjia, joita voidaan hyödyntää muotoilutehtäviä tehdessä.

LATAA (pdf) Värikartta

LATAA (pdf) Persoonat

 

LATAA (pdf) Suunnittelupohja

LATAA (pdf) Kuosipohjat

LATAA (pdf) Pakkauspohjat

LATAA (pdf) Palvelupolkupohja